WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 735.70 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.30 MW
WC-C41
กำลังผลิต 240.58 MW
NOx 5.78 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 1.09 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 240.82 MW
NOx 9.61 PPM
SO2 0.57 PPM
ฝุ่น 3.27 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย โครงดาร รวมน้ำใจ ชาววังน้อย มีแล้วแบ่งปัน ต.ข้าวงาม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตำบลข้าวงาม โครงการ รวมน้ำใจ ชาววังน้อย มีแล้วแบ่งปัน วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายณภัทร คงอ่อน ช.7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นตัวแทน โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้าน ตำบลข้าวงาม จำนวน 21 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ ร่วมกับ อำเภอวังน้อย และกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย นำโดย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย ตามโครงการ รวมน้ำใจ ชาววังน้อย มีแล้วแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมให้กำลังใจสู้วิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับพิเชษฐฺ์ กำนันคนใหม่ ต.ข้าวงาม

แสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ พุฒตาล กำนัน คนใหม่ ต.ข้าวงาม วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ช.อฟว) พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้บริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพิเซษฐ์ พุฒตาล กำนันคนใหม่ ตำบลข้าวงาม ณ ที่ทำการกำนันตำบลข้าวงาม

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับณรงค์ยศฯ ผญ.ม.1 คนใหม่ ต.ข้าวงาม

แสดงความยินดีกับนายณรงค์ยศ หลีเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 คนใหม่ ต.ข้าวงาม วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ช.อฟว) พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้บริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายณรงค์ยศ หลีเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 คนใหม่ ตำบลข้าวงาม ณ ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับปลัดอาวุโสคนใหม่

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับปลัดอาวุโสคนใหม่ ของอำเภอวังน้อย วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ช.อฟว) พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย เข้าพบ นายสุเทพ คำโต ปลัดอาวุโสคนใหม่ อำเภอวังน้อย เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

รฟ.วังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยต.หันตะเภา โครงการ รวมน้ำใจ คนวังน้อย มีแล้วแบ่งปัน

โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตำบลหันตะเภา โครงการ รวมน้ำใจ คนวังน้อย มีแล้วแบ่งปัน วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายณภัทร คงอ่อน ช.7หชฟว-ย. เป็นตัวแทน โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้าน ตำบลหันตะเภา จำนวน 22 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ ร่วมกับ อำเภอวังน้อย และกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย นำโดย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย ตามโครงการ รวมน้ำใจ ชาววังน้อย มีแล้วแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมให้กำลังใจสู้วิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)