WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 735.70 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.30 MW
WC-C41
กำลังผลิต 240.58 MW
NOx 5.78 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 1.09 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 240.82 MW
NOx 9.61 PPM
SO2 0.57 PPM
ฝุ่น 3.27 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน

ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ11 อฟว. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันจักรี โดยมี นายวิเชียร จูห้อง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดลำบัว ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนในเขตอ.คลองหลวง-อ.หนองแค

มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนในเขตอ.คลองหลวง-อ.หนองแค เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2564 นายณภัทร คงอ่อน ช่างระดับ 7 ตัวแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ อำเภอวังน้อย จัดโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ อำเภอวังน้อย จัดโครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 แบบ New Normal โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธาน และมีนายสุรัตน์ วิชชุลดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย-บริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนิมิต สุจิรัตนวิมลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม -2 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย และข้าราชการในพื้นที่ ร่วมพิธี พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอวังน้อย สำหรับการออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว นับเป็นครั้งที่ 475 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาทางสายตาของประชาชน พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป พร้อมมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา โดยมีประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ มาใช้บริการ จำนวน 500 คน แบ่งเป็น ภาคเช้า จำนวน 250 คน และภาคบ่าย จำนวน 250 คน

อ่านต่อ

มอบเงินติดตั้งท่อประปา กปภ.

มอบเงิน เพื่อติดตั้งท่อประปา กปภ. เข้าใช้งานที่โรงไฟฟ้าวังน้อย วันที่ 2 เมษายน 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยมอบเงิน จำนวน 3,018.152 บาท ให้แก่ นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เพื่อติดตั้งท่อประปา กปภ. เข้าใช้งานที่ โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยพร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย โดยร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ โดยมี นายวิเชียร จูห้อง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ณ วัดยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)