WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 735.70 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.30 MW
WC-C41
กำลังผลิต 240.58 MW
NOx 5.78 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 1.09 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 240.82 MW
NOx 9.61 PPM
SO2 0.57 PPM
ฝุ่น 3.27 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

ติดตั้ง Sensor วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 / PM 10

ติดตั้ง Sensor วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 / PM 10 วันที่ 27, 29 เมษายน 2564 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้ง Sensor วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 / PM 10 ได้แก่ สถานีสูบน้ำหนองแค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา เพื่อให้รับรู้รับทราบคุณภาพอากาศบริเวณดังกล่าว

อ่านต่อ

รฟ.วังน้อย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.อยุธยา

โรงไฟฟ้าวังน้อย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 23เมษายน 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มอบเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1. เสากดเจล จำนวน 10 ต้น 2. เจลขวดกด ขนาด 450 ml คู่กับเสากดเจล จำนวน 10 ขวด 3. สเปย์เจลแบบฟอกกี้ ขนาด 500 ml จำนวน 110 ขวด 4. สเปย์เจลแบบเติม ขนาด 500 ml จำนวน 140 ขวด 5. เชอร์จิคอลแมส จำนวน 100 กล่อง 6. น้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 6,000 ขวด 7. ผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน 8. ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 200 ชุด 9. หมวกคุมผม จำนวน 1,000 ใบ 10. หน้ากาก KN 95 จำนวน 300 ชิ้น และ 11. เจลแบบเติม ขนาด 5000 ml จำนวน 10 แกลลอน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และ นพ.นครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

ประชุมกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 เมษายน2564 โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย (ไตรภาคี) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 อฟว. นายกิตติภูมิ กาญจนารักษ์ หัวหน้ากองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย รวมทั้ง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย การรายงานการปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าวังน้อยในเดือนกรกฎาคม

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน

ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ11 อฟว. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันจักรี โดยมี นายวิเชียร จูห้อง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดลำบัว ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนในเขตอ.คลองหลวง-อ.หนองแค

มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนในเขตอ.คลองหลวง-อ.หนองแค เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2564 นายณภัทร คงอ่อน ช่างระดับ 7 ตัวแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)