WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 735.70 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.30 MW
WC-C41
กำลังผลิต 240.58 MW
NOx 5.78 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 1.09 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 240.82 MW
NOx 9.61 PPM
SO2 0.57 PPM
ฝุ่น 3.27 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

โรงไฟฟ้วังน้อย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลวังน้อย

โรงไฟฟ้วังน้อย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลวังน้อย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายและนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อยส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 450 มล. จำนวน 100 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้อย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้งานสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

อ่านต่อ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ใ้ห้ รพ.หนองเสือ รพ.หนองแค และรพ.คลองหลวง

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 3 โรงพยาลบาล ได้แก่ โรงพยาบาลหนองเสือ โรงพยาบาลหนองแค และโรงพยาบาลคลองหลวง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมด้วย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย 1.ชุดคลุม PPE กันน้ำ จำนวน 600 ชุด 2.ถุงมือ จำนวน 6,000 ชิ้น 3.หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน 6,000 กล่อง 4.หมวกคลุมผม จำนวน 3,000 ชิ้น 5.หน้ากาก KN95 จำนวน 900 ชิ้น 6.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 ml (ขวดกด) จำนวน 180 ขวด และ7.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 6 ขวด พร้อมน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 300 โหล รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าอุปโภค ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่สแน็คบาร์ 60 กล่อง น้ำพริกเผาลำไย 24 กระปุก หมูสวรรค์,หมูฝอย 24 แพ็ค เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 60 ถุง กล้วยขันหมาก 24 กล่อง ข้าวเม่าขวด 24 ขวด ทองม้วน 96 กล่อง หมูเส้นสมุนไพร 24 แพ็ค ชาเชียงดา 5 กล่อง น้ำผึ้งเลี้ยงแท้ 6 ขวด กาแพดริป 6 กล่อง ชาใบขลู่ 4 กล่อง เพื่อช่วยให้อิ่มท้อง อิ่มใจ และมีกำลังใจร่วมสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลหนองเสือ โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลหนองแค โดยมี นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลคลองหลวง โดยมี แพทย์หญิงชลนิสา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหลวง เป็นผู้รับมอบ

อ่านต่อ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมด้วยนายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย 1.ชุดคลุม PPEกันน้ำ จำนวน 400 ชุด 2.ถุงมือ จำนวน 20 กล่อง 3.หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน 80 กล่อง 4.หมวกคลุมผม จำนวน 2,000 ชิ้น 5.หน้ากาก KN95 จำนวน 300 ชิ้น 6.พัดลมขนาด 30 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง และ 7.แอลกอฮอล์เจล จำนวน 80 ขวด พร้อมน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 4,000 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์กรณชัย ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช เป็นผู้รับมอบ

อ่านต่อ

มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) เป็นตัวแทน โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และสงเคราะห์ผู้ยากไร้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ 7 รพ.สต. รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ 7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำบล ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้แก่ รพ.สต.บึงชำอ้อ1 รพ.สต.บึงชำอ้อ2 รพ.สต.บึงกาสาม1 รพ.สต.บึงการสาม2 รพ.สต.คลอง 6 รพ.สต.คลอง 7 และ รพ.สต.หนองโรง

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)