WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 737.65 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 241.64 MW
WC-C41
กำลังผลิต 247.96 MW
NOx 3.43 PPM
SO2 0.11 PPM
ฝุ่น 1.03 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 248.05 MW
NOx 3.88 PPM
SO2 0.16 PPM
ฝุ่น 0.48 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักวิชาการในพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย การปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องประชุมวังจุฬา ชั้น 2 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย สนับสนุนต้นไม้ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย สนับสนุนต้นไม้ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสนามกีฬาภายในศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลโท พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชน โอกาสนี้ กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้สนับสนุน ต้นมะฮอกกานี จำนวน 5 ต้น และต้นพิกุล จำนวน 5 ต้น โดยมี นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ11 เป็นผู้มอบ ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

กฟผ.จัดงานครบรอบ 22 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย

กฟผ.จัดงานวันครบรอบ 22 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย - เปิดสถาบันสร้างศักยภาพโรงไฟฟ้าวังน้อย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมด้วยนายมานิตย์ กองรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกันจัดงานวันครบรอบ 22 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย และพิธีเปิดสถาบันสร้างศักยภาพโรงไฟฟ้าวังน้อย (WANGNOI SMART ACADEMY) โดยได้รับเกียรติจาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย พันเอก ศักดิ์ชัย พงคพนาไกร รองผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รองผู้กำกับป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจอำเภอวังน้อย นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัด พร้อมด้วยอดีตผู้ว่าการ กฟผ. ประกอบด้วย นายวีระวัฒน์ ชลายน นายไกรสีห์ กรรณสูต นายสมบัติ ศานติจารี นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ และนายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ รวมทั้ง อดีตผู้บริหาร กฟผ. ได้แก่ นายปราโมทย์ อินสว่าง นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี และนายสุรีย์ เหมพรรณ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พันธมิตร ของ กฟผ. และประชาชน ร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดี เป็นจำนวนมาก ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย ในโอกาสเดียวกันนี้มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสนับสนุนออกโรงทานในการจัดงานดังกล่าว ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) SIEMENS ENERGY LIMITED Mitsubishi Hitachi Power System (Thailand) Mitsubishi Company (Thailand) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลวังน้อย รพ.สต.หนองโรง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสตรีวังน้อย ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เจริญทรัพย์การเกษตร โรงหล่อแหลมสิงห์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย สำหรับในช่วงเช้า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 11 รูป และพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (จำลอง) พร้อมทำพิธีบวงสรวงท่านท้าวพรหมมินทร์ พิธีไหว้ศาลตายาย และพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เข้ารับชมวีดีทัศน์ครบรอบ 22 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นายอุดม กันเกตุ ที่ปรึกษาอำเภอวังน้อย และนายอำพล ฤทธิ์มณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องประชุมศรีวังน้อย อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานสมโภชและพทุธาภิเษก หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานสมโภชและพุทธาภิเษก หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวย การโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมด้วยนายมานิตย์ กองรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกันจัดงานสมโภชและพุทธาภิเษก พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับองค์กร กฟผ. เพื่อนำมาประดิษฐานที่บริเวณสวนหน้าตึกที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย โดยมี พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายไกรสีห์ กรรณสูต อดีตผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในช่วงเช้า ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ส่วนช่วงค่ำมีพิธีพุทธาภิเษก สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน ปฏิบัติธรรม และบวชชีพราหมณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกโรงทานในครั้งนี้ด้วย อาทิ โรงหล่อแหลมสิงห์ เจริญทรัพย์การเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ บริเวณสวนหน้าตึกที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

กฟผ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ Site Visit โครงการชุมชนบึงกาสาม โครงการต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล

กฟผ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ Site Visit โครงการชุมชนบึงกาสาม โครงการต้นแบบ ตามหลักธรรมาภิบาลด้านชุมชน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 พร้อมด้วย กรรมการผู้แทนสายงาน กฟผ. และผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) โครงการชุมชนบึงกาสาม ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สายงาน รวส. ที่ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกโครงการต้นแบบฯ ด้านชุมชนในขั้นตอนที่ 2 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องงาน ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวอยู่ในรัศมีเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)