WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 735.70 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.30 MW
WC-C41
กำลังผลิต 240.58 MW
NOx 5.78 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 1.09 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 240.82 MW
NOx 9.61 PPM
SO2 0.57 PPM
ฝุ่น 3.27 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

โรงไฟฟ้าวังน้อยมอบรถจักรยานให้ รร.วัดสุขบุญฑริการาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 65

มอบรถจักรยาน จำนวน 2 คันให้โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 นายจิรพงษ์ พันทวี หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย มอบรถจักรยาน จำนวน 2 คัน ให้แก่ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าวังน้อย สวัสดีปีใหม่ 2565 ที่ปรึกษาอำเภอวังน้อย

สวัสดีปีใหม่ 2565 ที่ปรึกษาอำเภอวังน้อย (นายอุดม กันเกตุ) วันที่ 19 มกราคม 2565 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่มอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่ นายอุดม กันเกตุ ที่ปรึกษาอำเภอวังน้อย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

มอบของขวัญวันเด็กให้ รร.วัดธรรมจริยา - รร.หนองสือวิทยาคม

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ให้โรงเรียนวัดธรรมจริยา และโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมชาย หาญณรงค์ หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ และผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่ โรงเรียนวัดธรรมจริยา และโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ได้แก่ จักรยาน 4 คัน กระเป๋าเป้ 35 ใบ ถุงผ้า 80 ใบ กระบอกน้ำ 30 ใบ และสมุด 3 แพ็ค เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าวังน้อย สวัสดีปีใหม่ กำนันต.หนองโรง อบต.หนองโรง อบต.กุ่มหัก

โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบกระเช้า ปฏิทิน และไดอารี่ ให้กำนันตำบลหนองโรงอบต.หนองโรง และ อบต.กุ่มหัก วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเอกลักขณ์ คุ้มสุข หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าวังน้อย นำผู้บริหาร และปฏิบัติงานในสังกัด มอบกระเช้าปีใหม่ ปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ให้แก่ นายฉัตรชัย ประทุมทอง กำนันตำบลหนองโรง อบต.หนองโรง และ อบต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้โรงเรียนวัดลำพระยา

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้โรงเรียนวัดลำพระยา ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย วันที่ 11 มกราคม 2565 นายปริญญา โกวพัฒนกิจ หัวหน้ากองบริหาร พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 6 ต้น แอลกอฮอล์เจล ขนาด 5 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน และอ่างล้างมือ จำนวน 6 ชุด ให้แก่ โรงเรียนวัดลำพระยา ที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย เพื่อไว้ใช้ในการคัดกรองโรคโควิด-19 ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายนรเศรษฐ์ ธนาเดชาพงศ์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : norasaet.tha@egat.co.th (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)