WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 740.93 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.82 MW
WC-C41
กำลังผลิต 242.90 MW
NOx 5.33 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 0.64 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 243.21 MW
NOx 12.47 PPM
SO2 0.15 PPM
ฝุ่น 3.54 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

มอบจักรยานสนับสนุนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 30 คัน เพื่อสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2563 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานรับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักวิชาการในพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย การปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าวังน้อย ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2562 พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

แสดงความยินดี ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบ 34 ปี

แสดงความยินดี ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบ 34 ปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มอบแจกันดอกไม้ ให้แก่ พันเอกอนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 (ศปภอ.ทบ.1) ประจำพื้นที่ภาคกลาง เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบปีที่ 34 ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

ผู้บริหาร รฟ.วังน้อย ร่วมงานสภากาแฟ เดือน ก.พ.63

ผู้บริหาร รฟ.วังน้อย ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานายเอกลักขณ์ คุ้มสุข หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 และนายเชิดชัย วิชา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อยร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจำนวน 10 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมี นายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

สถานีตำรวจภูธรวังน้อยศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อยให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักเรียนนายร้อยตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรวังน้อย ณ หอประชุม 109 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้า พร้อมนำเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพลังงาน

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)