WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0.02 MW
NOx 0.03 PPM
SO2 0.08 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 127.64 MW
NOx 76.64 PPM
SO2 0.00 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 0 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 0.22 MW
WC-C41
กำลังผลิต 0.22 MW
NOx 0.27 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 0.85 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 0.24 MW
NOx 0 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 2.06 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

รฟ. วังน้อย เปิดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสาร

โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนากรอำเภอวังน้อ จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสาร ให้เกษตรกรชาวตำบลหันตะเภา พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) นายสุรัตน์ วิชชุลดา วศ.11 เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสาร ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 คน ซึ่งจัดโดย โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการอำเภอวังน้อย ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและบรรจุภัณฑ์ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้มีความน่าสนใจและทันสมัย โดยมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร ณ ห้องศรีวังน้อย อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

กฟผ. รฟ.วังนัอย รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปี 63

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นผู้แทน กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย เข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2563 (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 18 โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

สนับสนุนงานกฐินสามัคคีประจำปี 63 วัดศรีประชา-วัดสุขปุณฑริการาม

สนับสนุนงานกฐินสามัคคีประจำปี 63 วัดศรีประชา-วัดสุขปุณฑริการาม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปริญญา โกวพัฒนกิจ กบหน-ฟ. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท และสนับสนุนน้ำดื่มแบบแก้ว จำนวน 10 ลัง ในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ให้แก่ วัดศรีประชา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายราเมศ ธูปแช่ม หดน1/1-ฟ. กผรน1-ฟ. พร้อมคณะ ร่วมถวายปัจจัย และสนับสนุนน้ำดื่ม ให้แก่ วัดสุขปุณฑริการาม ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อทำนุบำรุง และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

อ่านต่อ

ถวายปัจจัย พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มงานบุญกฐินใหญ่วัดตาดง

ถวายปัจจัย พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มงานบุญกฐิน ให้วัดราษฎร์บรรจง (วัดตาดง) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ช.อฟว. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถวายปัจจัย และสนับสนุนน้ำดื่ม ในงานบุญกฐิน ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม2563ให้แก่ วัดราษฎร์บรรจง (วัดตาดง) ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำนุบำรุง และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

อ่านต่อ

น้อมรำลึกครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

น้อมรำลึกครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ช.อฟว. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)