WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 0 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 0.21 MW
WC-C41
กำลังผลิต 0.20 MW
NOx 0 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 0.76 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 0.17 MW
NOx -0.86 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 0.72 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

กฟผ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ Site Visit โครงการชุมชนบึงกาสาม โครงการต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล

กฟผ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ Site Visit โครงการชุมชนบึงกาสาม โครงการต้นแบบ ตามหลักธรรมาภิบาลด้านชุมชน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 พร้อมด้วย กรรมการผู้แทนสายงาน กฟผ. และผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) โครงการชุมชนบึงกาสาม ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สายงาน รวส. ที่ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกโครงการต้นแบบฯ ด้านชุมชนในขั้นตอนที่ 2 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องงาน ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวอยู่ในรัศมีเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ซ้อมอพยพหนีไฟให้ รร.วัดหว่านบุญ-รร.อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์

ซ้อมอพยพหนีไฟให้รร.วัดหว่านบุญ-รร.อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี คณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.คลองหก และอบต.คลองเจ็ด ได้นำรถดับเพลิงมาร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในการอพยพหนีไฟ ขณะเกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะได้รู้ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

อ่านต่อ

รับมอบพระบรมธาตุ

รับมอบพระบรมธาตุนำไปบรรจุในพระเศียรของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (องค์จำลอง) พร้อมนำไปประดิษฐานที่โรงไฟฟ้าวังน้อย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย เข้าพบคุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต อดีตรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ณ บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว 57/1 กรุงเทพฯ เพื่อรับมอบ พระบรมธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์ นำไปบรรจุในพระเศียรของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (องค์จำลอง) ที่จะนำไปประดิษฐานที่โรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ต.บ่อตาโล่

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ต.บ่อตาโล่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าวังน้อย ซ้อมอพยพหนีไฟให้ รร.วัดบ้านช้าง-รร.บ้านกะทุ่มลาย

โรงไฟฟ้าวังน้อย ซ้อมอพยพหนีไฟให้โรงเรียนวัดบ้านช้าง-โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านช้าง และโรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี คณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลเมืองลำตาเสา ได้นำรถดับเพลิงมาร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในการอพยพหนีไฟ ขณะเกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะได้รู้ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)