WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 735.70 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.30 MW
WC-C41
กำลังผลิต 240.58 MW
NOx 5.78 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 1.09 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 240.82 MW
NOx 9.61 PPM
SO2 0.57 PPM
ฝุ่น 3.27 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

มอบชุดปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ อบต.วังจุฬา

มอบชุดวอร์มให้ อบต.วังจุฬา วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย มอบชุดปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดวอร์ม) จำนวน 6 ชุด ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

รฟ.วังน้อย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมชาวบางบาล

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ลุยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ พี่น้องชาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) เป็นตัวแทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง พร้อมน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 300 โหล (3,600 ขวด) ให้แก่ หน่วยมูลนิธิพุทไธสวรรย์ โดยมี นายกิตติพงษ์ ใจธรรมดี รองประธานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ถูกน้ำท่วม ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย โอกาสนี้ นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ อฟว. ได้นำทีม โดยมี นายกิตติ ศุกร์แดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ New Jobber ร่วมกับ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ลงพื้นที่ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับนายวิโรจน์ กลิ่นภู่ กำนันคนใหม่ ต.วังจุฬา

แสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ กลิ่นภู่ กำนันคนใหม่ ต.วังจุฬา วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วย นายกิตติ ศุกร์แดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ กลิ่นภู่ กำนันคนใหม่ ตำบลวังจุฬา ณ ที่ทำการกำนันตำบลวังจุฬาอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

รฟ.วังน้อย รับรางวัลสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยฯ

รฟ.วังน้อย รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 19 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 19 โดยมี นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. 6,000 ขวด ให้ รพ.สนามเทศบาลเมืองลำตาเสา

โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.6,000 ขวด ให้ โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสา วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.จำนวน 6,000 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสาเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายกิตติพงษ์ ใจธรรมดี ประธานสภาเทศบาลเมืองลำตาเสา รับมอบ

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายนรเศรษฐ์ ธนาเดชาพงศ์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : norasaet.tha@egat.co.th (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)