WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 746.31 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 257.03 MW
WC-C41
กำลังผลิต 243.66 MW
NOx 6.39 PPM
SO2 0.19 PPM
ฝุ่น 0.57 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 245.62 MW
NOx 11.53 PPM
SO2 0.22 PPM
ฝุ่น 5.19 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ป่วย กลุ่มเปราะบาง 5 ราย

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นมอบสิ่งของให้ผู้ป่วย ต.ลำไทร 5 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) วันที่ 12 มีนาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้ป่วยในโครงการ เยี่ยมเยียนประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ และผู้ยากไร้ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ 1,5 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) สำหรับผู้ป่วยโครงการดังกล่าว จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นายกิตติพงษ์ คาหล่อ อายุ 21 ปี ป่วยเนื้องอกกดทับเส้นประสาทกระดูกสันหลัง และขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง 2. นางพะเยาว์ มีเกาะ อายุ 77 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ตาข้างซ้ายบอด 3. นางมะลิ พูลเกิด อายุ 85 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ตาข้างซ้ายบอด และ 4. นางแถม สังข์นุ่ม อายุ 88 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และพาร์กินสัน 5. นายณัฐพล แก้วจันทร์ อายุ 34 ปี ป่วยเป็นโรคจิตเภท

อ่านต่อ

ผู้บริหารร่วมงานวันนักข่าว

ผู้บริหารร่วมงานวันนักข่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานวันนักข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นาภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดโดยนายกสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

มอบจักรยานสนับสนุนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 30 คัน เพื่อสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2563 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานรับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักวิชาการในพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย การปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าวังน้อย ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2562 พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

แสดงความยินดี ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบ 34 ปี

แสดงความยินดี ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบ 34 ปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มอบแจกันดอกไม้ ให้แก่ พันเอกอนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 (ศปภอ.ทบ.1) ประจำพื้นที่ภาคกลาง เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบปีที่ 34 ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)