WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 735.70 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.30 MW
WC-C41
กำลังผลิต 240.58 MW
NOx 5.78 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 1.09 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 240.82 MW
NOx 9.61 PPM
SO2 0.57 PPM
ฝุ่น 3.27 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานครบรอบ 24 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานครบรอบ 24 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยพร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานวันครบรอบ 24 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย (7 ส.ค. 65) โดยได้รับเกียรติจาก นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รวฟ. นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นายสมบัติ ศานติจารี อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และอดีตผู้บริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานราชการ นายก อบจ. ทหาร ตำรวจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานพร้อมแสดงความยินดี ณ บริเวณอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย สำหรับในช่วงเช้า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณถนนด้านข้างที่ประดิษฐานพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) และพิธีสักการะหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พิธีบวงสรวงศาลท่านท้าวพรหมมินทร์ และพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เข้ารับชมวีดีทัศน์ครบรอบ 24 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นายสุนทร โรจน์สุริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย และนายทวี ทรัพย์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านตำบลสนับทึบ ที่เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องประชุมศรีวังน้อย อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย หลังจากนั้น รับประทานอาหารร่วมกัน

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 วันที่ 28 ก.ค. 65 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วศ.11 พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป พร้อมพระสงฆ์ รับบิณฑบาต จำนวน 71 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอวังน้อย นอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

สนับสนุนน้ำดื่มให้ประชาชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมจริยา

สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับประชาชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรม ที่วัดธรรมจริยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักขณ์ คุ้มสุข กบรน-ฟ. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ร่วมทำบุญมอบน้ำดื่ม ณ วัดธรรมจริยา เพื่อสนับสนุนประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และพิธีสมโภชวัตถุมงคล

อ่านต่อ

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อบต.รางจรเข้

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อบต.รางจรเข้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ กฟผ. จำนวน 300 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 โหล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยมี นายพงศกร มงคลหมู่ นายก อบต. รางจรเข้ เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

บริจจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมใจกันบริจาคโลหิต ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ที่มารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ นางภารณี โคตรบุตรดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ได้มอบเข็มที่ระลึกแก่ นางปองหทัย ประชาชนะชัย ช่างระดับ 7 ที่บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เป็นจำนวน 60 ครั้ง

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายนรเศรษฐ์ ธนาเดชาพงศ์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : norasaet.tha@egat.co.th (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)