WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 740.40 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 255.59 MW
WC-C41
กำลังผลิต 243.14 MW
NOx 4.74 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 0.20 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 241.68 MW
NOx 3.48 PPM
SO2 0.15 PPM
ฝุ่น 0.05 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรม ครัวปันสุข อำเภอวังน้อย

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรม ครัวปันสุข อำเภอวังน้อย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังน้อย รวมทั้ง กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกันประกอบอาหาร เมนูข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวและเมนูข้าวกระเทียมไข่เจียว ภายใต้ กิจกรรม ครัวปันสุข อำเภอวังน้อยครั้งที่ 2 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่ว่าการอำเภอวังน้อย จำนวน 200 จาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้มัสยิดดารุนนาอีม

มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้มัสยิดดารุนนาอีม ต.ชะแมบ วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้นำเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด และเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ขวด มอบให้แก่ นายอวยชัย ประสพเหมาะ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุนนาอีม เพื่อไว้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในโอกาสที่ประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนาต่างๆ ณ มัสยิดดารุนนาอีม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

กฟผ.รฟ.วังน้อย ร่วมกิจกรรมคัวปันสุขอำเภอวังน้อย

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมครัวปันสุขอำเภอวังน้อย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมครัวปันสุข โดยได้ทำข้าวไข่เจียว จำนวน 200 จาน แจกให้แก่ประชาชนรอบๆ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย ซึ่งจัดโดย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ณ บริเวณด้านหน้าป้ายที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้สนับสนุนน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 10 ลัง

อ่านต่อ

กฟผ.รฟ.วังน้อย มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ เสริมเกราะป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ ให้ รพ.พระนครศรีอยุธยา - รพ.เสนา - รพ.บางซ้าย - รพ.หนองเสือ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยนายวันชัย ตรีสมบูรณ์สกุล หัวหน้าสำนักงานบางปะอิน ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง รวมทั้งคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ Face Shield จำนวน 250 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลเสนา โดยมี แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา เป็นผู้รับมอบ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลบางซ้าย โดยมี นายแพทย์กฤษดา ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางซ้าย เป็นผู้รับมอบ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์กิตติชัย ปักธงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ และมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้แก่ โรงพยาบาลหนองเสือ โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ เป็นผู้รับมอบ ณ จังหวัดปทุมธานี สำหรับตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแบบความดันลบ บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านนอกตู้ ส่วนผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายออกมาในอากาศและยังช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการตรวจรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อยขอเป็นกำลังให้บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านต่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ต.บ่อตาโล่ จำนวน 11 ราย

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย-นายอำเภอวังน้อย ลงพื้นเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบสิ่งของให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางต.บ่อตาโล่ จำนวน 11 ราย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตาโล่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายวิเชียร จูห้องนายอำเภอวังน้อย พร้อมนางเบญจมาศ จูห้อง ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ รวมทั้ง นายชาญ ชูกลิ่น ผู้สื่อข่าว เดลินิวส์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบปัจจัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้ป่วยในโครงการ เยี่ยมเยียนประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 11 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) สำหรับผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 11 ราย ได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ อายุ 64 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ 2.นางสาวธนพร ชื่อผาสุก อายุ 38 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 3.นายคำรณ ชินเจริญ อายุ 62 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 4. นางบุญสม สุจันทร์ อายุ 68 ปี ป่วยเป็นโรคหลอเลือดสมอง 5 นางนงค์นุช สุจันทร์ อายุ 43 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 6.นายเสร็ป เดชเลย์ อายุ 87 ปี 7.นางฟู มหาเอี่ยม อายุ 85 ปี 8.นายสอิ๊ต หวังผล อายุ 84 ปี 9.น.ส.วัลลัดดา จิตเยี่ยม อายุ 44 ปี 10.นายพี มหาเอี่ยม อายุ 93 ปี และ11.นางฟีย๊ะ มหาเอี่ยม 99 ปี

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)