กฟผ. ช่วยซ่อมระบบปั๋มน้ำของเครื่องกรองน้ำดื่ม รร.วัดธรรมจริยา

ซ่อมระบบปั๊มน้ำของเครื่องกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดธรรมจริยา พร้อมมอบน้ำดื่มแบบแก้ว จำนวน 30 ลัง

วันที่ 16 มีนาคม 2564การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้ลงพื้นที่ซ่อมระบบปั๊มน้ำของเครื่องกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดธรรมจริยาต.ข้าวงาม พร้อมมอบน้ำดื่มแบบแก้ว จำนวน 30 ลัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)