กฟผ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ Site Visit โครงการชุมชนบึงกาสาม โครงการต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล

กฟผ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ Site Visit โครงการชุมชนบึงกาสาม

โครงการต้นแบบ ตามหลักธรรมาภิบาลด้านชุมชน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 พร้อมด้วย กรรมการผู้แทนสายงาน กฟผ. และผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) โครงการชุมชนบึงกาสาม ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สายงาน รวส. ที่ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกโครงการต้นแบบฯ ด้านชุมชนในขั้นตอนที่ 2 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องงาน ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวอยู่ในรัศมีเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)