กฟผ.รฟ.วังน้อย มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ เสริมเกราะป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ

ให้ รพ.พระนครศรีอยุธยา - รพ.เสนา - รพ.บางซ้าย - รพ.หนองเสือ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยนายวันชัย ตรีสมบูรณ์สกุล หัวหน้าสำนักงานบางปะอิน ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง รวมทั้งคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ Face Shield จำนวน 250 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลเสนา โดยมี แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา เป็นผู้รับมอบ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลบางซ้าย โดยมี นายแพทย์กฤษดา ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางซ้าย เป็นผู้รับมอบ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์กิตติชัย ปักธงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ และมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้แก่ โรงพยาบาลหนองเสือ โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ เป็นผู้รับมอบ ณ จังหวัดปทุมธานี

สำหรับตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแบบความดันลบ บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านนอกตู้ ส่วนผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายออกมาในอากาศและยังช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการตรวจรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อยขอเป็นกำลังให้บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)