กฟผ.รฟ.วังน้อย ร่วมกิจกรรมคัวปันสุขอำเภอวังน้อย

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมครัวปันสุขอำเภอวังน้อย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมครัวปันสุข โดยได้ทำข้าวไข่เจียว จำนวน 200 จาน แจกให้แก่ประชาชนรอบๆ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย ซึ่งจัดโดย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ณ บริเวณด้านหน้าป้ายที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้สนับสนุนน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 10 ลัง


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)