กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานสมโภชและพทุธาภิเษก หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานสมโภชและพุทธาภิเษก หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวย การโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมด้วยนายมานิตย์ กองรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกันจัดงานสมโภชและพุทธาภิเษก พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับองค์กร กฟผ. เพื่อนำมาประดิษฐานที่บริเวณสวนหน้าตึกที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย โดยมี พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายไกรสีห์ กรรณสูต อดีตผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในช่วงเช้า ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ส่วนช่วงค่ำมีพิธีพุทธาภิเษก สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน ปฏิบัติธรรม และบวชชีพราหมณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกโรงทานในครั้งนี้ด้วย อาทิ โรงหล่อแหลมสิงห์ เจริญทรัพย์การเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ บริเวณสวนหน้าตึกที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)