กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ อำเภอวังน้อย จัดโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ อำเภอวังน้อย จัดโครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 แบบ New Normal โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธาน และมีนายสุรัตน์ วิชชุลดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย-บริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนิมิต สุจิรัตนวิมลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม -2 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย และข้าราชการในพื้นที่ ร่วมพิธี พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอวังน้อย

สำหรับการออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว นับเป็นครั้งที่ 475 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาทางสายตาของประชาชน พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป พร้อมมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา โดยมีประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ มาใช้บริการ จำนวน 500 คน แบ่งเป็น ภาคเช้า จำนวน 250 คน และภาคบ่าย จำนวน 250 คน


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)