กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ซ้อมอพยพหนีไฟให้ รร.วัดหว่านบุญ-รร.อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์

ซ้อมอพยพหนีไฟให้รร.วัดหว่านบุญ-รร.อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี คณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.คลองหก และอบต.คลองเจ็ด ได้นำรถดับเพลิงมาร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในการอพยพหนีไฟ ขณะเกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะได้รู้ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)