กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบสิ่งของให้กลุ่มเปราะบาง ต.ลำตาเสา ต.พยอม

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ต.ลำตาเสา ต.พยอม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย พร้อมด้วย นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ตัวแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลลำตาเสา ตำบลพยอม และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ และมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค จำนวน 5 ราย


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)