กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย สร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนโรงเรียนกลางคลอง 27 ได้อิ่มท้อง

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนกลางคลอง 27

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สังกัดส่วนกลาง โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นางสาวพจนารถ นวมสุวรรณ วก.10 นายนันธวัฒน์ อภิหิรัญขจรศิริ วศ.10 นางสาวเกสร ม้าทอง วก.10 นายปราการ สร้างหลัก วศ 9 และนายอิศราวุฒิ คุ้มภัย หัวหน้างานพยาบาล รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่ สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกลางคลอง 27 จำนวน 141 คน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมี นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง 27 ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกลางคลอง 27 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)