กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยพร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย โดยร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ โดยมี นายวิเชียร จูห้อง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ณ วัดยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)