ติดตั้ง Sensor วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 / PM 10

ติดตั้ง Sensor วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 / PM 10

วันที่ 27, 29 เมษายน 2564 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้ง Sensor วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 / PM 10 ได้แก่ สถานีสูบน้ำหนองแค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา เพื่อให้รับรู้รับทราบคุณภาพอากาศบริเวณดังกล่าว


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)