ถวายปัจจัย พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มงานบุญกฐินใหญ่วัดตาดง

ถวายปัจจัย พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มงานบุญกฐิน ให้วัดราษฎร์บรรจง (วัดตาดง)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ช.อฟว. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถวายปัจจัย และสนับสนุนน้ำดื่ม ในงานบุญกฐิน ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม2563ให้แก่ วัดราษฎร์บรรจง (วัดตาดง) ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำนุบำรุง และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)