ทีม กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่เลี้่ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน รร.วัดศรีคัคณางค์

ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน รร.วัดศรีคัคณางค์

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สังกัดส่วนกลาง โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายปราการ สร้างหลัก วศ 9 และนายบุญเหลือ ผลโชค หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ จำนวน 177 คน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)