ผู้บริหารร่วมงานวันนักข่าว

ผู้บริหารร่วมงานวันนักข่าว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานวันนักข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นาภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดโดยนายกสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)