ผู้แทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมประชุม พชอ.

ผู้แทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)