ผู้ใหญ่ใจดี กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบจักรยาน ให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ผู้ใหญ่ใจดี กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบจักรยาน 100 คัน

ส่งความสุขให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน และสมุด จำนวน 2,000 เล่ม ให้แก่โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รอบ กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย อาทิ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก โรงเรียนวัดอู่ข้าว โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ และโรงเรียนสุขบุญฑริการาม โรงเรียนวัดลำพระยา โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงค์พิทยา โรงเรียนวัดธรรมจริยา โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนหิรัญพงค์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเจริญบุญ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนอุปถัมภ์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม โรงเรียนกลางคลอง 27 โรงเรียนคอตันคลอง 27 โรงเรียนวัดศรีประชา โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอวังน้อย โรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์) วิทยา โรงเรียนบ้านลำแดง โรงเรียนจรูญกิมลี้ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา โรงเรียนมุสลิมบำรุง โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา กำนันตำบลชะแมบ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา เทศบาลลำตาเสา องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชุมชนมหาโชค และหมู่บ้านชุมชนเอื้ออาทร

และวันที่ 11 มกราคม 2563 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 นำผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมงานวันเด็กที่ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง พร้อมมอบจักรยาน ของโรงไฟฟ้าวังน้อยให้แก่เด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้สร้างรอยยิ้ม ความสุข และความสนุกสนาน ให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก สำหรับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)