มอบของที่ระลึกให้หัวหนัาส่วนราชการที่เกษียณอายุปี 2564

มอบของที่ระลึกให้หัวหนัาส่วนราชการที่เกษียณอายุปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยพร้อมด้วยนายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุในปี 2564ได้แก่ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน.พ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย พร้อมร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)