มอบจักรยานสนับสนุนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 30 คัน เพื่อสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2563 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานรับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)