มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. 6,000 ขวด ให้ รพ.สนามเทศบาลเมืองลำตาเสา

โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.6,000 ขวด

ให้ โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสา


วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.จำนวน 6,000 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสาเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายกิตติพงษ์ ใจธรรมดี ประธานสภาเทศบาลเมืองลำตาเสา รับมอบ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)