มอบน้ำดื่ม 19,200 แก้ว สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวังน้อย

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบน้ำดื่ม 19,200แก้ว

สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวังน้อย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายณภัทร คงอ่อน ผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทน กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบน้ำดื่มแบบแก้ว จำนวน 19,200 แก้ว (400 กล่อง) ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้อย เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา ชั้น 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)