มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมด้วยนายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย 1.ชุดคลุม PPEกันน้ำ จำนวน 400 ชุด 2.ถุงมือ จำนวน 20 กล่อง 3.หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน 80 กล่อง 4.หมวกคลุมผม จำนวน 2,000 ชิ้น 5.หน้ากาก KN95 จำนวน 300 ชิ้น 6.พัดลมขนาด 30 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง และ 7.แอลกอฮอล์เจล จำนวน 80 ขวด พร้อมน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 4,000 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์กรณชัย ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช เป็นผู้รับมอบ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)