มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ใ้ห้ รพ.หนองเสือ รพ.หนองแค และรพ.คลองหลวง

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 3 โรงพยาลบาล ได้แก่ โรงพยาบาลหนองเสือ โรงพยาบาลหนองแค และโรงพยาบาลคลองหลวง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมด้วย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย 1.ชุดคลุม PPE กันน้ำ จำนวน 600 ชุด 2.ถุงมือ จำนวน 6,000 ชิ้น 3.หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน 6,000 กล่อง 4.หมวกคลุมผม จำนวน 3,000 ชิ้น 5.หน้ากาก KN95 จำนวน 900 ชิ้น 6.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 ml (ขวดกด) จำนวน 180 ขวด และ7.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 6 ขวด พร้อมน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 300 โหล รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าอุปโภค ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่สแน็คบาร์ 60 กล่อง น้ำพริกเผาลำไย 24 กระปุก หมูสวรรค์,หมูฝอย 24 แพ็ค เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 60 ถุง กล้วยขันหมาก 24 กล่อง ข้าวเม่าขวด 24 ขวด ทองม้วน 96 กล่อง หมูเส้นสมุนไพร 24 แพ็ค ชาเชียงดา 5 กล่อง น้ำผึ้งเลี้ยงแท้ 6 ขวด กาแพดริป 6 กล่อง ชาใบขลู่ 4 กล่อง เพื่อช่วยให้อิ่มท้อง อิ่มใจ และมีกำลังใจร่วมสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลหนองเสือ โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลหนองแค โดยมี นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลคลองหลวง โดยมี แพทย์หญิงชลนิสา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหลวง เป็นผู้รับมอบ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายนรเศรษฐ์ ธนาเดชาพงศ์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : norasaet.tha@egat.co.th (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)