มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ 7 รพ.สต. รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ 7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำบล ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้แก่ รพ.สต.บึงชำอ้อ1 รพ.สต.บึงชำอ้อ2 รพ.สต.บึงกาสาม1 รพ.สต.บึงการสาม2 รพ.สต.คลอง 6 รพ.สต.คลอง 7 และ รพ.สต.หนองโรง


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)