มอบเงินติดตั้งท่อประปา กปภ.

มอบเงิน เพื่อติดตั้งท่อประปา กปภ. เข้าใช้งานที่โรงไฟฟ้าวังน้อย

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยมอบเงิน จำนวน 3,018.152 บาท ให้แก่ นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เพื่อติดตั้งท่อประปา กปภ. เข้าใช้งานที่ โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)