มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนในเขตอ.คลองหลวง-อ.หนองแค

มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนในเขตอ.คลองหลวง-อ.หนองแค

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2564 นายณภัทร คงอ่อน ช่างระดับ 7 ตัวแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)