มอบเจลแอลกอฮอล์ให้ 29 รร.ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย

มอบเจลแอลกอฮอล์ให้ 29 โรงเรียน ในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย อำเภอวังน้อย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 70 แกลลอนให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย จำนวน 29 โรงเรียน ในงานวันเกียรติยศครูวังน้อย 64 ณ โรงเรียนวัดศรีประชา ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1 ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)