มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้มัสยิดดารุนนาอีม

มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้มัสยิดดารุนนาอีม ต.ชะแมบ

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้นำเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด และเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ขวด มอบให้แก่ นายอวยชัย ประสพเหมาะ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุนนาอีม เพื่อไว้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในโอกาสที่ประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนาต่างๆ ณ มัสยิดดารุนนาอีม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)