มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับปลัดอาวุโสคนใหม่

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับปลัดอาวุโสคนใหม่ ของอำเภอวังน้อย

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ช.อฟว) พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย เข้าพบ นายสุเทพ คำโต ปลัดอาวุโสคนใหม่ อำเภอวังน้อย เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)