รฟ.วังน้อย กฟผ. ปล่อยปลาสวาย 99,999 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงไฟฟ้าวังน้อย กฟผ. ปล่อยปลาสวาย 99,999 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย รวมทั้งผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมจริยา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 99,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธี ณ คลอง 26 บริเวณหน้าวัดธรรมจริยา ตำบลข้างาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)