รฟ.วังน้อย จัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้ New Jobber

สถาบันสร้างศักยภาพโรงไฟฟ้าวังน้อย จัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้ New Jobber

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นประธาน เปิดอบรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคก-หนอง-นา โมเดล) รุ่น 1 ให้แก่ New Jobber จำนวน 21 คน ณ ห้องศรีวังน้อย โดยมี นายทวี ทรัพย์เจริญ กำนันตำบลสนับทึบ นายประมูล ถอยกระโทรก วิศวกรระดับ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า นายอิศราวุฒิ คุ้มภัย พยาบาลปริญญาระดับ 10 และนายอนันต์ บุญโช ช่างระดับ 9 เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)