รฟ.วังน้อย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.อยุธยา

โรงไฟฟ้าวังน้อย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23เมษายน 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มอบเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1. เสากดเจล จำนวน 10 ต้น 2. เจลขวดกด ขนาด 450 ml คู่กับเสากดเจล จำนวน 10 ขวด 3. สเปย์เจลแบบฟอกกี้ ขนาด 500 ml จำนวน 110 ขวด 4. สเปย์เจลแบบเติม ขนาด 500 ml จำนวน 140 ขวด 5. เชอร์จิคอลแมส จำนวน 100 กล่อง 6. น้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 6,000 ขวด 7. ผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน 8. ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 200 ชุด 9. หมวกคุมผม จำนวน 1,000 ใบ 10. หน้ากาก KN 95 จำนวน 300 ชิ้น และ 11. เจลแบบเติม ขนาด 5000 ml จำนวน 10 แกลลอน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และ นพ.นครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)