รฟ.วังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยต.หันตะเภา โครงการ รวมน้ำใจ คนวังน้อย มีแล้วแบ่งปัน

โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตำบลหันตะเภา โครงการ รวมน้ำใจ คนวังน้อย มีแล้วแบ่งปัน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายณภัทร คงอ่อน ช.7หชฟว-ย. เป็นตัวแทน โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้าน ตำบลหันตะเภา จำนวน 22 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ ร่วมกับ อำเภอวังน้อย และกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย นำโดย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย ตามโครงการ รวมน้ำใจ ชาววังน้อย มีแล้วแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมให้กำลังใจสู้วิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)