รฟ. วังน้อย เปิดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสาร

โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนากรอำเภอวังน้อ จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสาร ให้เกษตรกรชาวตำบลหันตะเภา พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) นายสุรัตน์ วิชชุลดา วศ.11 เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสาร ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 คน ซึ่งจัดโดย โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการอำเภอวังน้อย ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและบรรจุภัณฑ์ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้มีความน่าสนใจและทันสมัย โดยมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร ณ ห้องศรีวังน้อย อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)