ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน

ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ11 อฟว. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันจักรี โดยมี นายวิเชียร จูห้อง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดลำบัว ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)