ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหนองเสือ

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหนองเสือ

วันที่3 มกราคม2563ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ได้นำเงินบริจาคจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหนองเสือ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้ได้นำ ถุงผ้า และผ้าห่ม ไปมอบให้แก่ ผู้สูงอายุด้วย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)