ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย โครงดาร รวมน้ำใจ ชาววังน้อย มีแล้วแบ่งปัน ต.ข้าวงาม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตำบลข้าวงาม โครงการ รวมน้ำใจ ชาววังน้อย มีแล้วแบ่งปัน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายณภัทร คงอ่อน ช.7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นตัวแทน โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้าน ตำบลข้าวงาม จำนวน 21 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ ร่วมกับ อำเภอวังน้อย และกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย นำโดย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย ตามโครงการ รวมน้ำใจ ชาววังน้อย มีแล้วแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมให้กำลังใจสู้วิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)