สนับสนุนงานกฐินสามัคคีประจำปี 63 วัดศรีประชา-วัดสุขปุณฑริการาม

สนับสนุนงานกฐินสามัคคีประจำปี 63 วัดศรีประชา-วัดสุขปุณฑริการาม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปริญญา โกวพัฒนกิจ กบหน-ฟ. พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท และสนับสนุนน้ำดื่มแบบแก้ว จำนวน 10 ลัง ในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ให้แก่ วัดศรีประชา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายราเมศ ธูปแช่ม หดน1/1-ฟ. กผรน1-ฟ. พร้อมคณะ ร่วมถวายปัจจัย และสนับสนุนน้ำดื่ม ให้แก่ วัดสุขปุณฑริการาม ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อทำนุบำรุง และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)