แสดงความยินดีกับณรงค์ยศฯ ผญ.ม.1 คนใหม่ ต.ข้าวงาม

แสดงความยินดีกับนายณรงค์ยศ หลีเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 คนใหม่ ต.ข้าวงาม

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ช.อฟว) พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้บริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายณรงค์ยศ หลีเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 คนใหม่ ตำบลข้าวงาม ณ ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)