แสดงความยินดี ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบ 34 ปี

แสดงความยินดี ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบ 34 ปี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มอบแจกันดอกไม้ ให้แก่ พันเอกอนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 (ศปภอ.ทบ.1) ประจำพื้นที่ภาคกลาง เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.1 ครบรอบปีที่ 34 ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)