โรงไฟฟ้วังน้อย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลวังน้อย

โรงไฟฟ้วังน้อย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลวังน้อย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายและนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อยส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 450 มล. จำนวน 100 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้อย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้งานสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)