รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Picture

ISO 9001 : 2008

ผู้ออกใบรับรอง : บูโร เวอรีทัส เซอทิฟิเคชั่น

ออกให้ ณ วันที่ : 9 เม.ย. 2558

9 เม.ย. 2558
Picture

ISO 14001 : 2004

ผู้ออกใบรับรอง : บูโร เวอรีทัส เซอทิฟิเคชั่น

ออกให้ ณ วันที่ : 22 ธ.ค. 2557

22 ธ.ค. 2557
Picture

CSR-DIW Award 2014

ผู้ออกใบรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 21 ต.ค. 2557

21 ต.ค. 2557
Picture

The Carbon Footprint for Organization (CFO)

ผู้ออกใบรับรอง : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ออกให้ ณ วันที่ : 19 ก.ย. 2557

19 ก.ย. 2557
Picture

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย 12 ปีติดต่อกัน

ผู้ออกใบรับรอง : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ : 3 ก.ค. 2557

3 ก.ค. 2557
Picture

Zero Accident ครบ 3,992,032 ชั่วโมงทำงาน

ผู้ออกใบรับรอง : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ : 8 ส.ค. 2557

8 ส.ค. 2557
Picture

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

ผู้ออกใบรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 20 มิ.ย. 2557

20 มิ.ย. 2557
Picture

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ระยะที่ 3

ผู้ออกใบรับรอง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ออกให้ ณ วันที่ : 2 เม.ย. 2557

2 เม.ย. 2557
Picture

มอก. 18001

ผู้ออกใบรับรอง : บูโร เวอรีทัส เซอทิฟิเคชั่น

ออกให้ ณ วันที่ : 6 ก.พ. 2556

6 ก.พ. 2556