แผนที่โรงไฟฟ้าวังน้อย

a

แผนที่โรงไฟฟ้าวังน้อย (Google Maps)

ที่ตั้งโรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าวังน้อย ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ออกใบเสร็จโรงไฟฟ้าวังน้อย

การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาที่ 00067 เลขที่ 32 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843

ที่อยู่ออกใบเสร็จ สมาคม กฟผ.

สมาคม กฟผ. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000131410