ลักษณะการทำงานโรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าวังน้อยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ลักษณะการทำงานจะนำเอาเครื่องกันหันก๊าซ และเครื่องกังหันไอน้ำมาใช้ร่วมกัน เชื้อเพลิงจะถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ โดยมีอากาศที่ถูกอัดด้วยความดันสูงจากเครื่องอัดอากาศถูกอัดเข้ามาในห้องเผาไหม้ จากนั้นก๊าซจะได้รับความร้อนจากห้องเผาไหม้เกิดการขยายตัวของก๊าซร้อน,ความดัน,อุณหภูมิ เเล้วก๊าซร้อนจะถูกส่งเข้าไปขับดันกังหันก๊าซ ขับเคลื่อนและฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่บนเพลาเดียวกัน ส่วนก๊าซร้อนที่ขับดันกังหันก๊าซจะถูกส่งออกไปยังห้องเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งและนำความร้อนนี้ไปต้มน้ำที่หม้อน้ำ น้ำที่ถูกต้มจะกลายเป็นไอความดันสูงไปขับกังหันไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ขับดันกังหันไอน้ำแล้วส่วนที่ยังคงมีความดันสูงอยู่จะไหลผ่านวาล์วความดันได้ไอน้ำส่วนนี้ก็จะขับดันกังหันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนไอน้ำความดันลดลงก็จะถูกส่งเข้าไปยังเครื่องควบแน่นซึ่งจะระบายความร้อนของไอน้ำด้วยน้ำ ไอน้ำจะถูกควบแน่นเป็นน้ำเเละปั๊มจะส่งไปยังถังพักน้ำ เพื่อส่งไปต้มต่อไปยังหม้อต้มน้ำ

กำลังการผลิต