ข่าวโรงไฟฟ้าวังน้อย

หัวข้อข่าว วันที่ รายละเอียด
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2563 18 กันยายน 2563 อ่านข่าว
กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย สนับสนุนต้นไม้ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 18 สิงหาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ.จัดงานครบรอบ 22 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย 17 สิงหาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานสมโภชและพทุธาภิเษก หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 17 สิงหาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ Site Visit โครงการชุมชนบึงกาสาม โครงการต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล 03 สิงหาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ซ้อมอพยพหนีไฟให้ รร.วัดหว่านบุญ-รร.อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 03 สิงหาคม 2563 อ่านข่าว
รับมอบพระบรมธาตุ 03 สิงหาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ต.บ่อตาโล่ 03 สิงหาคม 2563 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อย ซ้อมอพยพหนีไฟให้ รร.วัดบ้านช้าง-รร.บ้านกะทุ่มลาย 30 กรกฎาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย คว้ารางวัล Zero Accident Campaign 2020 ระดับทอง 30 กรกฎาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบเตียงแรงดันลบให้ โรงพยาบาลวังน้อย 23 กรกฎาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ซ้อมอพยพหนีไฟให้โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 23 กรกฎาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ.โรงไฟฟ้วังน้อย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา 10 กรกฎาคม 2563 อ่านข่าว
กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ 49 รร.ต้อนรับเปิดเทอม 10 กรกฎาคม 2563 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อย อบรมระงับเหตุอัคคีภัยขั้นต้น ให้บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน 10 กรกฎาคม 2563 อ่านข่าว