ข่าวโรงไฟฟ้าวังน้อย

หัวข้อข่าว วันที่ รายละเอียด
ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนในเขตอ.คลองหลวง-อ.หนองแค 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติฯ 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
มอบเงินติดตั้งท่อประปา กปภ. 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบสิ่งของให้กลุ่มเปราะบาง ต.ลำตาเสา ต.พยอม 24 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
ผู้แทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมประชุม พชอ. 24 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
มอบเจลแอลกอฮอล์ให้ 29 รร.ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 24 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ประกาศรายชิื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านโครงการ 17 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
กฟผ. ช่วยซ่อมระบบปั๋มน้ำของเครื่องกรองน้ำดื่ม รร.วัดธรรมจริยา 16 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
กฟผ. มอบรถบัส 40 ที่นั่ง - ระบบโซล่าร์เซลล์ ให้โรงเรียนวัดเวฬุวัน 16 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
กฟผ. ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแพลวัดชูจิตธรรมมราม พร้อมสนับสนุนอาหารและนำ้ดื่ม 16 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
ร่วมงานวันนักข่าว 16 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 25 ราย 04 มีนาคม 2564 อ่านข่าว
ประชุมคณะอนุกรรมการไตรภาคี ครั้งที่1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านข่าว