ข่าวโรงไฟฟ้าวังน้อย

หัวข้อข่าว วันที่ รายละเอียด
โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดงานครบรอบ 24 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย 10 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 03 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
สนับสนุนน้ำดื่มให้ประชาชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมจริยา 03 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อบต.รางจรเข้ 03 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
บริจจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 03 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อย บรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบาง ต.วังจุฬา 03 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.วังจุฬา 26 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบพัดลม-หม้อหุงข้าว เป็นของรางวัลสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 26 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบชุดกรองน้ำ และตู้กดน้ำดื่ม ให้โรงเรียน และวัดลำพระยา 26 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กลุ่มเปราะบาง ต.ชะแมบ 26 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อย นำน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 26 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
ผู้บริหาร พร้อมผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่ทำบุญวันเข้าพรรษา 26 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
สนับสนุนของรางวัลกอล์ฟการกุศล สถานีตำรวจภูธรวังน้อย 05 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
สานเสวนาการจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน 01 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
บรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบาง ต.วังจุฬา 01 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว