ข่าวโรงไฟฟ้าวังน้อย

หัวข้อข่าว วันที่ รายละเอียด
โรงไฟฟ้วังน้อย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลวังน้อย 08 มิถุนายน 2564 อ่านข่าว
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ใ้ห้ รพ.หนองเสือ รพ.หนองแค และรพ.คลองหลวง 08 มิถุนายน 2564 อ่านข่าว
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช 24 พฤษภาคม 2564 อ่านข่าว
มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี 20 พฤษภาคม 2564 อ่านข่าว
มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ 7 รพ.สต. รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 20 พฤษภาคม 2564 อ่านข่าว
มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ให้สาธารณสุขอำเภอวังน้อย 20 พฤษภาคม 2564 อ่านข่าว
โรงไฟฟ้าวังน้อยมอบตู้ตรวจโควิดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบเงิน 20 พฤษภาคม 2564 อ่านข่าว
ติดตั้ง Sensor วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 / PM 10 28 เมษายน 2564 อ่านข่าว
รฟ.วังน้อย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.อยุธยา 27 เมษายน 2564 อ่านข่าว
ประชุมกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564 27 เมษายน 2564 อ่านข่าว
ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนในเขตอ.คลองหลวง-อ.หนองแค 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติฯ 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
มอบเงินติดตั้งท่อประปา กปภ. 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20 เมษายน 2564 อ่านข่าว